top of page

Hikayemiz.

InsideDH, dijital beşeri bilimler üzerine kurulmuş Türkiye merkezli bir web sitesidir. IDH’in kurulumunun temel amacı, henüz gelişim aşamasında olan dijital beşeri bilimler çalışmaları için herhangi bir uzmanlık alanı gözetmeden gerekli platformu yaratmaktır. IDH içinde 7 ana başlık vardır. I_Review başlığı altında projelerin, çalışmaların, veri setlerinin ve uygulamaların incelemesi yer alır. How To DH kısmında, DH projesinin esaslarını ve sürecini herkesin öğrenebilmesini sağlamak adına dijital beşeri bilimler çalışmalarının özüne inilir. How To DH dijital beşeri bilimlere değerli bir katkıdır çünkü beşeri bilimler alanında aktif akademisyenlerin dijitale karşı önyargılarını kırma ve yeni çalışmalara ilham verme potansiyeline sahiptir. Bu bölümde metin, podcast veya video formatında röportajlar yer alacaktır. Craft başlığı altında, dijital veri toplama (API, Web Scrapping, Çevrimiçi Deneyler ve Anketler) ve veri analizi (NLP ve metin analizleri, yapay zeka, ajan tabanlı modelleme, ağ, haritama, görselleştirmeler) teknikleri ve araçları sunulur. Aktörler kısmında, ağlar ve işbirlikleri geliştirmek amacıyla dijital beşeri bilimler alanında çalışan birey ve kuruluşlar yer alır.  Bir diğer bölüm Help Me! web sitemizin ana temalarından birini oluşturur; dijital beşeri bilimlere yeni başlayan yahut dijital teknik ve araçlarla devam eden çalışmalarını geliştirmek isteyen araştırmacılara doğru rehberliği sağlamak amacıyla açılmıştır. Kaynaklar bölümü ise dijital beşeri bilimlerle ilgili temel okumaları ve web sitelerini içerir. Son bölüm olan Follow Up, Call for Papers (CfPs), burslar ve eğitimler dahil olmak üzere duyuru ve haberleri içerir. Burada DH meraklıları arasında iletişimi artırmayı amaçlıyoruz.

bottom of page